W dniu 2 lutego 2021 r. wejdzie w życie Rozporządzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, które wpłynie na obrót akumulatorami motocyklowymi z naszej oferty. 

Nowe przepisy zakazują sprzedaży pojemników z elektrolitem klientom końcowym, jeśli stężenie zawartego w nich kwasu siarkowego stanowi więcej niż 15%. 


Oznacza to, że sprzedawcy detaliczni nie będą mogli sprzedawać użytkownikom końcowym pojemników z elektrolitem, będących elementem zestawu z naszymi akumulatorami motocyklowymi (tzw. suchoładowanymi). Od 2 lutego 2021 r. Sprzedawcy mają obowiązek napełnić taki akumulator elektrolitem najpóźniej w momencie wydania go klientowi końcowemu. 

Sprzedaż akumulatorów przedsiębiorcom w celu ich dalszej odsprzedaży (do hurtowni, warsztatu itp.) jako tzw. sprzedaż B2B nie podlega ww. ograniczeniom. Jednak każdy przedsiębiorca, który udostępnia opakowania elektrolitu innemu przedsiębiorcy (klientowi B2B), jest zobowiązany do poinformowania go o powyższych ograniczeniach. Można to zrobić np. poprzez stosowną wzmiankę na dowodach dostawy lub fakturach lub też odpowiednie oznakowanie opakowania.